Jømnvang får 20.000 kroner i gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark

– Dette gjør at vi kan kjøpe inn projektor, mikrofon, høyttalere og muligens også et lerret, sier styreleder Bjørn Jarle Røberg-Larsen hos Folkets Hus Jømnvang SA.

Han mener gaven vil gjøre at huset blir mer attraktivt å bruke. – Ja, helt definitivt. Det er mange både møter og andre sammenkomster der et enkelt lydanlegg og en projektor er ønsket. Nå får vi muligheten til å oppgradere huset og gjøre det mer attraktivt for flere typer utleie, sier Røberg-Larsen.

Gaven fra Sparebankstiftelsen Hedmark er øremerket audiovisuelt utstyr, og utstyret skal være på plass innen et år fra tilsagnet er gitt, altså innen neste sommer. – Jeg tenker vi får dette på plass i løpet av høsten så det er klart for bruk senhøsten eller tidlig vinter, sier Røberg-Larsen.

– Jeg ser for meg at vi monterer en projektor i en av takskinnene og retter den mot scenen, kanskje omtrent der hvor det er montert en lyskaster i dag. Også høyttalere tenker jeg at bør plasseres i tilknytning til scenen. Og om pengene strekker til, håper jeg vi kan kjøpe et lerret som kan trekkes ned foran scenen slik at projektoren kan vise bilder og film på lerret uten at det må monteres opp og ned en flyttbar løsning hver gang. Jo mer fastmontert vi kan få til dette, jo enklere vil det være å betjene for leietagere, mener Røberg-Larsen.