Leiepriser

Leiepriser for Jømnvang 2024:

Dagtid mandag – fredag (kl 0800-1630): 850 kr
Kveldstid mandag – torsdag (kl 1630 – 2200): 1250 kr
Hel helg (fredag – søndag): 2750 kr
Kveld fredag: 1500 kr
Lørdag: 1800 kr
Søndag: 1350 kr

Alle priser forutsetter at leietager vasker selv. Vask kan eventuelt kjøpes av huset for 600 kroner.

Kontakt Jømnvang v/styreleder Bjørn Jarle Røberg-Larsen på telefon 40466384 eller mail bjrl@bjrl.no dersom du har spørsmål.