Leiepriser

Leiepriser for Jømnvang 2022:

Dagtid mandag – fredag (kl 0800-1630): 550 kr
Kveldstid mandag – torsdag (kl 1630 – 2200): 650 kr
Hel helg (fredag – søndag): 2400 kr
Kveld fredag: 1100 kr
Lørdag: 1600 kr
Søndag: 1100 kr

Alle priser forutsetter at leietager vasker selv. Vask kan eventuelt kjøpes av huset for 600 kroner.

Kontakt Jømnvang v/styreleder Bjørn Jarle Røberg-Larsen på telefon 40466384 eller mail bjrl@bjrl.no dersom du har spørsmål.